Máy xay xương

Máy xay xương gia đình
Máy xay xương gia đình

3,845,000 VNĐ 4,100,000 VNĐ

Máy xay xương heo
Máy xay xương heo

3,800,000 VNĐ 4,500,000 VNĐ

Máy xay xương cá
Máy xay xương cá

3,800,000 VNĐ 4,500,000 VNĐ

Máy xay xương mini
Máy xay xương mini

5,100,000 VNĐ 5,500,000 VNĐ